Prohlídky

Dnešní pozdně barokní podobu získal Zámek Dukovany v roce 1790, kdy původní užitkovou budovu nechala přestavět hraběnka Marie Brigita Malaibla de Canal.

Mezi další významné majitele patřil rod Stadionů. Právě paví pera z jejich rodového erbu byla inspirací pro stylizovanou hlavu páva, která je dnes součástí zámeckého loga.

V hlavní zámecké budově se nacházejí dva sály s původními freskami, které pro hraběnku de Canal zhotovili malíři Josef Winterhalder a Václav Waitzman. Součástí zámeckého areálu je anglický park.

Po zestátnění v roce 1945 sloužil zámek mimo jiné jako internát zemědělského učiliště a Státní veterinární správa zde měla zřízený doškolovací ústav. V roce 1991 připadl zámek Obci Dukovany, která jej využívala k reprezentačním účelům a po nějakou dobu zde fungovala také restaurace.

Současnost

V roce 2015 uzavřela Obec Dukovany smlouvu o smlouvě budoucí kupní s třebíčským podnikatelem Ing. Richardem Horkým. Na základě této smlouvy provedl Horký v letech 2015-2017 kompletní rekonstrukci zámku a po jejím dokončení mu byl zámek odprodán. Od roku 2017 je navíc zámek vytápěn ekologicky z obecní teplárny na dřevní biomasu. Díky tomu mohla být zrušena zámecká kotelna na uhlí.

V prvním patře hlavní zámecké budovy můžete v rámci prohlídky s průvodcem navštívit expozici zařízenou dobovým nábytkem. Kromě hraběnčiny jídelny či pánského salonu je součástí trasy také freskový sál Pantheon.

Opičí sál a další salony v přízemí hlavní budovy slouží jako zázemí pro svatební hostiny, oslavy a další společenské akce. V bočních křídlech zámku se nacházejí hotelové pokoje (16x dvoulůžkový pokoj) a restaurace. Restaurace i hotel jsou v provozu celoročně.